Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1939387939492919294929192
2919491929289939294938993
3919487949491939394939392
4949693949393899295939491
5939690959494938894899487
6899591839593928692929382
7899193919490929386939286
8919193909489949090929493
9938795948991909393949484
10898995929293929394939190
11928893829292949494919293
12919294819079929391939393
13939493929287899192939388
14909392889591939494949390
15909391899691949392949291
16939292899488959094949392
17919490938884929495939492
18909491959390949295949493
19919593909291929395959193
20909383848290959393949193
21919185918989959093949293
22929393879291929293949193
23908494879195949395929392
249192928988939194919186
25928794888995949393909292
26908292949286929494939092
27908392949393949594948993
28918991939195949394929193
299286948495889294919389
309288949093929294899392
3193939283939193


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.9.2023 17:10:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)